Programma ter ondersteuning van onderzoek en creatie

OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING

Het Institut pour la photographie lanceert de eerste editie van zijn programma ter ondersteuning van onderzoek en creatie met het thema “Fotografie als publicatiemiddel“.

Het programma ter ondersteuning van onderzoek en creatie van het Institut pour la photographie heeft tot doel verschillende benaderingen rond fotografie te ontwikkelen en met elkaar te kruisen – de geschiedenis van de fotografie, visuele antropologie, visuele studies en onderzoek naar beeldende kunst.

De kandidatuurstelling staat open voor promovenda, academische of onafhankelijke onderzoekers, curators en artiesten van alle leeftijden en alle nationaliteiten die een uniek project voorstellen – publicatie, tentoonstelling of productie van werken – waarbij nieuwe perspectieven op het aangekondigde thema geboden worden.

Het Institut pour la photographie kent vier jaarlijkse beurzen toe van 15.000 euro voor de duur van het onderzoek, de creatie en de voltooiing van de geselecteerde projecten. Het organiseren van symposia, workshops en evenementen kan de uitwisselingen gedurende het jaar verrijken voordat de afgeronde werken worden gepresenteerd tijdens een openbare bijeenkomst die door het Institut pour la photographie wordt georganiseerd.

Thema voor 2018: “Fotografie als publicatiemiddel”

Het thema voor dit jaar is fotografie als publicatiemiddel: Meer informatie

In antwoord op deze oproep dienen kandidaten een unieke benadering te ontwikkelen, in de vorm van een theoretisch of plastisch onderzoek, of een voorstel voor tentoonstelling.

De examencommissie :

Christian Joschke

Fotohistoricus, lector aan de Universiteit Paris Nanterre en de Universiteit van Genève. Hij is mede-oprichter van het tijdschrift Transbordeur photographie. Histoire société, uitgegeven door Macula.

Emilie Lauriola

Manager van de boekhandel Le BAL in Parijs.

Olivier Lugon

Fotohistoricus, professor in de geschiedenis van de fotografie aan de Universiteit van Lausanne. Hij is mede-oprichter van het tijdschrift Transbordeur photographie. Histoire société, uitgegeven door Macula.

Marta Weiss

Curatrice voor de afdeling Fotografie in het Victoria & Albert Museum in Londen.

onder toezicht van :

Anne Lacoste

Directrice van het Institut pour la photographie.

Véronique Terrier-Hermann

Historica gespecialiseerd in hedendaagse kunst, docente-onderzoekster aan de hogeschool voor Schone Kunsten in Nantes en tevens verantwoordelijk voor het programma ter ondersteuning van onderzoek en creatie.

Let op :

↳ De officiële talen voor de kandidaatstellingen voor het programma ter ondersteuning van onderzoek en creatie van het Institut pour la photographie zijn Frans en Engels.
↳ Kandidaten kunnen tot uiterlijk 30 november 2018 hun dossier indienen. Een dossier dat na de sluitingsdatum ontvangen worden, zal onder geen enkele voorwaarde meer in behandeling worden genomen.
↳ Kandidaten kunnen hun dossiers alleen elektronisch via onze website inzenden.

Het volledige reglement voor het programma ter ondersteuning van onderzoek en creatie: Meer informatie

We verzoeken u vriendelijk het reglement aandachtig door te nemen. Een onvolledig dossier of een dossier dat niet voldoet aan de normen of formaten die in het reglement vermeld staan, wordt automatisch geweigerd zonder dat de betreffende kandidaat hier verdere uitleg over krijgt.

Registraties zijn nu gesloten. Bedankt. L’Institut pour la photographie.